Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu - „Jednostka jako podmiot ochrony prawnej”

W imieniu własnym oraz Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Sieradzu chciałabym serdecznie zaprosić na III doroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową n.t. „Jednostka jako podmiot ochrony prawnej”.

Zaproponowany przez organizatorów temat stanowi kontynuację rozważań podjętych na ubiegłorocznej konferencji w Sieradzu – 18 maja 2017 r. dotyczącej dóbr wspólnych jako przedmiotu ochrony prawnej. Odchodząc od praw kolektywnych człowieka, w tym roku chcemy zainspirować uczestników i referentów, aby swoją uwagę skupili na prawach indywidualnych człowieka i odnieśli się do prawnej ochrony jednostki.

Wszyscy ludzie zostali stworzeni równi i wszyscy posiadają niezbywalne prawa. Aby mogli jednak z nich korzystać, powinien istnieć efektywny system prawnych zabezpieczeń. Zawsze ochrony najbardziej potrzebują jednostki słabsze: dzieci, ludzie starzy, niepełnosprawni, należący do wszelkiego rodzaju mniejszości – etnicznych, językowych czy religijnych. Zachęcamy Państwa do podjęcia i przedstawienia efektów swoich rozważań wynikających z poszukiwania odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Czy współcześnie wystarczająco są chronione prawa obywatelskie i polityczne każdej jednostki? Czy każdy człowiek może w pełni korzystać ze swoich praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych? Czy prawo zapobiega a może sprzyja selektywnej ochronie? Jaki system ustrojowy, polityczny najbardziej sprzyja swobodnemu korzystaniu z praw przez jednostki? Który system gwarantuje skuteczną w najwyższym stopniu ochronę tych praw?

Czy to na państwie spoczywa główna odpowiedzialność za ochronę prawną jednostki? Czy skuteczna ochrona praw jednostki wymaga wysokiego stopnia obecności państwa we wszystkich sferach życia? Jak zapewnić ochronę praw jednostki, nie rozbudowując przesadnie i być może zbędnie roli państwa, szczególnie w życiu gospodarczym, socjalnym i kulturalnym? Jak ten cel powinien być realizowany przez prawodawcę, a jak przez władzę wykonawczą, jak przez władzę sądowniczą? Jak unikać bądź ograniczyć kolizje pomiędzy dbałością o dobra wspólne a ochroną praw jednostki? Jak takie ewentualne kolizje najlepiej rozwiązywać? Jak interpretować przepisy, aby osiągać cele ogólne z poszanowaniem praw jednostki? Czy tak jest we współczesnym świecie? Czy tak jest w Polsce? Czy ochrona praw jednostki, jaką przewidziano w polskim prawodawstwie jest wystarczająca? Czy to, co określono w normach prawnych, jest realizowane? Jak zapobiegać nadużywaniu przez jednostki ich praw? Jakie mogą być konsekwencje nadużywania praw przez jednostki?

Mamy nadzieję, że przykładowe pytania będą dla Państwa inspiracją do zgłębienia zaproponowanej przez nas tematyki. Do udziału w konferencji zapraszamy prawników zajmujących się wszystkimi gałęziami prawa, ale także historyków, etyków, socjologów i psychologów oraz przedstawicieli nauk ekonomicznych. Mamy nadzieję, że w tym naukowym przedsięwzięciu zechcą wziąć udział zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy, w tym przedstawiciele władzy sądowniczej i władzy wykonawczej a wśród nich reprezentanci zarówno administracji rządowej jak i samorządowej.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu
dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Ważne terminy:
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – wypełnienie i przesłanie podpisanej karty zgłoszenia na adres e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl do dnia 15.04.2018 r.
  • Przesłanie informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu na pocztę elektroniczną do dnia 11.05.2018 r.
  • Dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej do dnia 11.05.2018 r.
  • Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia 11.05.2018 r.
  • Teksty referatów /artykułów prosimy przesłać do dnia 15.05.2018 r. na adres e-mail: adkorzeniowska@interia.pl z informacją w temacie „Konferencja Sieradz – 2018”.
Kontakt:

Sprawy organizacyjne:

Mariusz Glinkowski
e-mail: mglinkowski@swspiz.edu.pl

Martyna Szargała tel. 604 151 995
e-mail: mszargala@swspiz.edu.pl

Sprawy naukowe:

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
e-mail: adkorzeniowska@interia.pl

konferencja.dobrawspolne.san.edu.pl

Galeria z poprzednich lat: 2016, 2017

dokumenty   Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

dokumenty   Program Konferencji [pobierz]


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!