Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2017.05.18. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

„Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony” – to temat na który dyskutowano podczas Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Wydział Społecznej Akademii Nauk w Sieradzu.

„Ład przestrzenny jako dobro wspólne”, „Dobro wspólne jako przesłanka proporcjonalności regulacji ograniczających – uwagi na tle polskiej praktyki z elementem zastosowania prawa Unii Europejskiej”, „Prawa konsumenta jako dobro wspólne wymagające ochrony”, to zaledwie garść referatów, które można było usłyszeć podczas czwartkowego (18 maja) spotkania.


2017.05.18. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

Do Sieradza przyjechali reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Warmińsko-Mazurskiego. Znalazło się też wielu chętnych do wysłuchania prelegentów. Wszystkich powitała dziekan Wydziału SAN w Sieradzu dr Agnieszka Korzeniowska-Polak oraz dyrektor Wydziału Mariusz Glinkowski. Słowo wstępu do konferencji wygłosił także dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski.


2017.05.18. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

Konferencja Naukowa odbyła się dzięki dużej pomocy Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz zaangażowaniu grupy studentów.


2017.05.18. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

Tekst: MySza
Fot: Joanna Jurczyk

Media: www.powiat-sieradz.pl

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!