Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2017.03.16. Wybory specjalności - administracja

Informacja Dziekana o zasadach wyboru specjalności na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017
  1. Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku administracja dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018. Specjalność będzie realizowana na 5 i 6 semestrze studiów.
  2. Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się w karcie wyboru specjalności.
  3. Wyboru specjalności dokonuje się przez wypełnienie formularza - karty wyboru specjalności. W formularzu - karcie wyboru student zaznacza 2 preferowane specjalności.
  4. Wybór specjalności będzie odbywał się w dniach 01.04.2017 do 15.05.2017 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 15.05.2017 roku zostaną dopisane do specjalności, na których pozostaną wolne miejsca.
  5. Dnia 17.05.2017r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalizację tj. do dnia 30.05.2017 roku.
  6. Wybór promotora odbędzie się w czerwcu 2017 roku
Skrócony harmonogram wyborów:
  • system wyboru jest otwarty od 01.04. - 15.05.
  • ogłoszenie wyboru specjalizacji 17.05.
  • ewentualne odwołania do 30.05.
  • wybory promotorów odbędą się w czerwcu 2017


2015.03.11. Wybory specjalności    Wybory specjalności [Pobierz]

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!