Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.


Studia podyplomowe

Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz pracę w:
 • przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych,
 • administracji publicznej,
 • instytucjach wsparcia biznesu,
 • organizacjach niedochodowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • innowacyjnych start-upach,
 • agencjach interaktywnych i reklamowych,
 • firmach PR,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach headhunterskich,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • biurach marketingu,
 • agencjach PR i marketingowych,
 • działach sprzedaży i logistyki.
Dlaczego warto?

Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków, programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.

Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.

Umiejętności i wiedza pozyskane w ramach studiów na Zarządzaniu są uniwersalne, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach, daje to możliwość dużego wyboru co do kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Dokumenty do rekrutacji:

Rodzaj Studiów: I stopnia – licencjackie oraz studia II stopnia - magisterskie
Czas Trwania: 6 semestrów ( studia I stopnia) / 4 semestry (studia II stopnia)
Uzyskiwany tytuł: licencjat / magister na kierunku Zarządzanie

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!